Mieszanina propan-butan

CHEMICAL BASE PROPANE-BUTANE-I-BUTANE
I-BUTANE 60% – 90%
PROPANE 5% – 70%
N-BUTANE 0% – 50%
VAPOUR PRESSURE,
gauge, at 20 °C
205 – 700 kPa
TOTAL SULFUR CONTENT < 1,0 mg/kg
ODOUR IMPERCEPTIBLE

Dzięki możliwościom technicznym – jesteśmy w stanie wyprodukować mieszaninę gazów w różnych proporcjach – w zależności od potrzeb Klientów

lpg